fbpx

Garantie & Klachten

Klachtenregeling

  1. Belle Bonnet beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  2. Klachten over de producten van Belle Bonnet moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Belle Bonnet, nadat u als klant de gebreken heeft geconstateerd. Stuur u klacht naar: info@bellebonnet.nl
  3. Bij Belle Bonnet ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Belle Bonnet binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u als klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
  5. Bij klachten dient u als klant zich allereerst te wenden tot Belle Bonnet. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
  6. Een klacht schort de verplichtingen van Belle Bonnet niet op, tenzij Belle Bonnet schriftelijk anders aangeeft.
  7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Belle Bonnet, zal Belle Bonnet naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.
De waardering van www.bellebonnet.nl bij WebwinkelKeur Reviews is 9.6/10 gebaseerd op 1523 reviews.

Pin It on Pinterest